VOOR REKENKAMERS EN REKENKAMERCOMMISSIES
Met oog voor detail en het grote plaatje

De afgelopen jaren voerde ik meerdere onderzoeken uit voor en met rekenkamers en rekenkamercommissies. Als zelfstandig onderzoeker en samen met collega's van 7Zebra's. Of door als interim onderzoeker of projectleider verbonden te zijn aan een team van een rekenkamer. Dit maakt dat ik goed bekend ben met de positie van de rekenkamer of rekenkamercommissie en wat dit met zich meebrengt als het gaat om verhoudingen, procedures en de navolgbaarheid van bevindingen.
Wat ik belangrijk vind bij rekenkameronderzoek
  • Duidelijke doelstelling: wat is het achterliggende doel dat de rekenkamer met het onderzoek wil bereiken, wat wil ze teweeg brengen? Dat bepaalt namelijk in sterke mate het onderzoeksontwerp.
  • Heldere rolverdeling: het onderzoek is (en blijft) van de rekenkamer, die het aanbiedt aan de raad. Ik ondersteun de rekenkamer, zodat zij met een sterk onderzoek, goede conclusies en rake aanbevelingen voor de dag kan komen.
  • Haalbaarheid: realistische onderzoeksvragen die ook echt te beantwoorden zijn binnen de kaders van het onderzoek. Dat klinkt als een open deur, maar ik kom onderzoeksrapporten tegen waarin de vragen niet beantwoord (kunnen) worden.

Doorwerking van rekenkamerproducten
Stacks Image 23
Als rekenkamer heb je een doel met je onderzoek: je wilt bijvoorbeeld een inkijk geven in de realisatie en de uitvoeringspraktijk om vervolgens de gemeenteraad of Provinciale Staten te voorzien van informatie om hun kaderstellende of controlerende rol in te vullen, om het daarmee als gemeente of provincie (nog) beter te doen voor de samenleving. Om na te gaan of je als rekenkamer 'raak schiet' met je onderzoek is het zinvol de doorwerking van onderzoeken onder de loep te nemen. Om van te leren en om er - wanneer hier aanleiding toe is - het gesprek over aan te gaan met raad of college. Voor het meten van doorwerking van rekenkamerproducten heb ik samen met het ontwikkelteam van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) bijgaande handreiking opgesteld.

Samen met Etienne Lemmens, bestuurslid NVRR, schreef ik een artikel over Doorwerking met de titel 'Hoe effectief is de rekenkamer?' voor TPC, tijdschrift voor public governance, audit en control.


Lopende en uitgevoerde onderzoeken