TIJDELIJKE ONDERSTEUNING
Om samen te werken aan resultaat


Waarom
Als vervanging bij verlof, of als extra capaciteit of kwaliteit nodig is.
Van
Ambtelijke organisatie, griffie, rekenkamer, onderzoeks- of adviescommissies.

Als
Op vele rollen inzetbaar: projectleider, coördinator, secretaris, onderzoeker, ghostwriter/penvoerder, beleidsadviseur; er is veel mogelijk.
Hoe
Snel en breed inzetbaar, op locatie of op afstand, en altijd in goede aansluiting op de opdrachtgever.

Lopende en uitgevoerde projecten
 • Provincie Overijssel: Ondersteuning bij Lerende evaluatie Nationale Parken Nieuwe Stijl
 • Gemeente Zutphen: Ondersteuning bij totstandkoming Cultuurnota 'De Stad als Podium', een project van 7Zebra's
 • Gemeente Gooise Meren: Ondersteuning bij totstandkoming van Cultuurvisie 'Kijk op Cultuur', een project van 7Zebra's
 • Provincie Overijssel: Ondersteuning bij twee beleidsevaluaties, waaronder de evaluatie van het programma Sociale Kwaliteit 2016-2019. De provincie bracht hierover deze evaluatiekrant uit.
 • Provincie Flevoland: Ondersteuning en penvoering adviezen van de Adviescommissie Podiumkunsten Flevoland en Adviescommissie Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland en ondersteuning bij subsidieverlening Innovatiefonds Bibliotheekfunctie, Vergroten Belevingswaarde in Vrijetijdsproducten, en Projecten Podiumkunst
 • Gemeente Duiven: Ondersteuning bij herijking subsidie- en ondersteuningsbeleid, een project van 7Zebra’s
 • Gemeente Zutphen: Projectadviseur a.i. uitvoering Cultuuragenda Zutphen
 • Provincie Flevoland: Tijdelijke ondersteuning actualisering provinciaal Cultuurbeleid Flevoland 2017-2020
 • Gemeente Amersfoort: Ghostwriting Groenvisie Amersfoort, een project van 7Zebra’s
 • Provincie Flevoland: Beleidsadviseur a.i. Podiumkunsten
 • Provincie Flevoland: Beleidsadviseur a.i. Zorginnovatie
 • Interprovinciaal Overleg: Begeleiden transitie en organisatieverandering IPO-Bureau, een project van 7Zebra's
 • Provincie Flevoland: Beleidsadviseur a.i. Kunst en Cultuur