PORTFOLIO
Lopende en afgeronde projecten

Bestuur en Veiligheid | Cultuur en vrije tijd | Sociaal Domein | Fysiek Domein

Bestuur en veiligheid
Cultuur en vrije tijd
 • Gemeente Zutphen: Ondersteuning bij totstandkoming Cultuurnota 'De Stad als Podium', een project van 7Zebra's
 • Gemeente Gooise Meren: Ondersteuning bij totstandkoming van Cultuurvisie 'Kijk op Cultuur', een project van 7Zebra's
 • Provincie Flevoland: Ondersteuning en penvoering adviezen van de Adviescommissie Podiumkunsten Flevoland en Adviescommissie Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland en ondersteuning bij subsidieverlening Innovatiefonds Bibliotheekfunctie, Vergroten Belevingswaarde in Vrijetijdsproducten, en Projecten Podiumkunst
 • Rekenkamer Arnhem: Onderzoek Het verzelfstandigen van cultuurspelers; (hoe) werkt dat?, een project van 7Zebra’s
 • Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen: Onderzoek naar (de kaders voor) het Culturele samenspel in Schiedam, een project van 7Zebra’s
 • Gemeente Zutphen: Projectadviseur a.i. uitvoering Cultuuragenda Zutphen
 • Provincie Flevoland: Tijdelijke ondersteuning actualisering provinciaal Cultuurbeleid Flevoland 2017-2020
 • Provincie Flevoland: Beleidsadviseur a.i. Podiumkunsten
 • Provincie Flevoland: Beleidsadviseur a.i. Kunst en Cultuur
Sociaal domein
Fysiek domein
 • Provincie Overijssel: Ondersteuning Lerende evaluatie Nationale Parken Nieuwe Stijl
 • Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland: Onderzoek 'Leren van de Centralisatie West' in samenwerking met Mirabella Mulder Waste Water Management
 • Denktank Omgevingswet van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR): Ondersteuning bij totstandkoming handreiking
 • Rekenkamercommissie Waterschap Hollandse Delta: Onderzoek Doelmatigheid Waterzuivering in samenwerking met Welldra bv.
 • Gemeente Amersfoort: Ghostwriting Groenvisie Amersfoort, een project van 7Zebra’s
 • Randstedelijke Rekenkamer: Projectleider a.i. onderzoek Natuurbeheer Noord-Holland
 • Rijkswaterstaat WNN: Notitie opzet evaluatie pilot meerlaagsveiligheid Marken