ONDERZOEK
Als basis voor besluiten, om (samen) van te leren en om bij te sturen


Wat
Beleidsevaluaties (doeltreffendheid, doelmatigheid), procesevaluaties, kosten-batenanalyses, er is veel mogelijk. Al naar gelang de vraag en het onderliggende doel maak ik een procesontwerp. Vooral thuis in kwalitatief onderzoek.
Voor
Gemeenten, regio's, provincies, departementen, rekenkamers en rekenkamercommissies, woningcorporaties, het kan allemaal.

Over
Nagenoeg alle beleidsterreinen. Zoals ook uit mijn portfolio blijkt, ben ik binnen het publieke domein van vele markten thuis.
Hoe
Door het scheppen van overzicht, het verzamelen van feiten en het geven van duiding. Onderzoek is voor mij een stap in een proces; ik begin altijd met het einde voor ogen. En verder: nauwkeurig en zorgvuldig, positief en kritisch.

Lopende en uitgevoerde onderzoeken
Onderzoeken met en voor rekenkamers en rekenkamercommissies staan vermeld bij het tabblad Voor rekenkamers